Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Återbruk

Skapad 2020-01-28 10:25 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 9 Slöjd
Du kommer att få kunskaper om vad hållbar utveckling kan betyda inom det textila området. Du kommer också att göra ett praktiskt återbruksarbete. Återbruksarbetet innebär att du kommer att återanvända "gammalt" textilt material. Du använder dig av din fantasi och kreativitet samtidigt som du bidrar till att minska det textila slöseriet.

Innehåll

Scenario: Du arbetar på en second hand butik, och ni får in en massa kläder som du vet inte kommer gå att sälja i butik. Det kan vara av många olika anledningar. Kläderna är lite trasiga, det kanske är en omodern modell eller en udda storlek. Du suckar över berget av kläder, men kommer sen på att det ju är massor med råmaterial, som bara ligger och väntar på din kreativitet. Du och dina kollegor börjar genast fundera på hur ni kan använda de utsorterade kläderna och göra nya coola kläder/produkter som ni kan sälja i butiken.

Du ska enskilt eller i grupp om 2-3 personer skissa (minst) 3 återbrukade produkter som har ett genomgående tema. Du ska alltså ta fram en kollektion. För att testa idéerna behöver du tillverka en första testexemplar, för att kunna sälja in konceptet till chefen. Du väljer alltså att arbeta vidare med en av produkterna i kollektionen, är ni flera i gruppen väljer ni att göra varsin av era designade produkter.

Du ska också göra en utvärdering där du reflekterar kring ditt arbete och din produkt. Chefen är hel-såld på din idé, men du kan ju inte tillverka allt själv! Därför behöver du dokumentera ditt arbete så att både du och andra kan lära sig av det du gjort. Det gäller alltså att analysera processen och produkten och hitta alla detaljer som skulle kunna bli ännu bättre. Du behöver dessutom beskriva hur du gått tillväga så att alla andra förstår och kan göra likadana produkter.  

Syfte

Du utvecklar din förmåga att:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Mål

Att använda hållbar utveckling som inspirationskälla till ditt arbete. Att återbruka material som annars inte skulle användas och göra om det till en användbar produkt.

Att du kan analysera och motivera dina val under arbetsprocessen utifrån målet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är arbetsprocessen (formgivning, framställning och analys), teknikerna och hur väl du lyckats med att använda "oanvändbart"/kasserat textilt material till en användbar produkt. 

Arbetsform

1. Introduktion till kläders påverkan på miljön.

Film

Diskussion i grupper

2. Introduktion till Återbruksarbetet. Ta del av och leta eget inspirationsmaterial.

3. Planera

Vad ska du göra för produkt?

Vad ska ditt föremål ha för funktion?

Varför kommer folk vilja köpa din produkt?

Gör flera skisser, du behöver både:  

o   Idéskiss över din kollektion av plagg/produkter. Här är helhet, färg och intryck det viktigaste.

o   Noggrann detaljerad skiss för hur plagget/föremålet ska konstrueras. Här är mått och detaljer viktigast

Hur kommer du att använda dig av återbrukat material I din produkt? Fota materialet du tänkt använda.

Vilka tekniker kommer du att använda dig av?

4. Framställ din produkt


5. Redovisning/utvärdering

Du ska i din redovisning göra en kort sammanfattning där du förklarar för chefen vad som är bra med just din produkt.

Du behöver också göra en utvärdering där du reflekterar över din arbetsprocess och din produkt. Du kommer få ett antal frågor att svara på som stöd för utvärderingen.

Du tar bilder före och efter för att visa på vad och hur du gjort.

Du väljer själv om du vill redovisa skriftligt eller i muntligt i videoformat.

 

6. Lämna in planeringen tillsammans med redovisningen till din lärare.

 

Tidsplan

Vi har hela terminen till förfogande.

Uppgifter

 • Utvärdering Återbruk – skriv i lärloggen på Unikum

 • Planering återbruk

 • Utvärdering Återbruk – skriv i lärloggen på Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: