👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3- jan 2020

Skapad 2020-01-28 10:26 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Matematik år 3
Grundskola 3 Matematik
Du kommer ha möjligheterna att bli säkrare på de multiplikation och division och se samband mellan dessa räknesätt. Du kommer också att få introduceras i hur man räknar ut omkrets och area. Du kommer att få öva din förmåga att mäta temperatur och vikt.

Innehåll

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. (EPA)
 • Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.
 • Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter
 • Du kommer att arbeta med matematikboken 3A kap 4 och 5.

När du arbetar med det här områdena får du lära dig:

 • Metoder för att räkna multiplikation och division med papper och penna.
 • Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika textuppgifter.
 • Se samband mellan division och multiplikation.
 • Beräkna omkrets och area.
 • Uppskatta och mäta i vikt g och kg
 • Avläsa temperatur och räkna ut mellanskillnader.

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • massa
 • vikt g och kg
 • omkrets
 • area
 • faktor
 • produkt
 • täljare
 • nämnare
 • kvot

Hur blir du bedömd?

 • Vi  bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Vi  bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du  har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3