Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa 5-6-årsgrupp

Skapad 2020-01-28 10:33 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Hälsa 5-6-årsgrupp, tandhälsa.

Innehåll

Nuläge:

5- 6- års gruppen på avdelning Grön och Rosa.

Vi fortsätter med temat hälsa.

Enligt Barnkonventionen, art 3 och 24 som handlar om barnets bästa, barn har rätt till hälso- och sjukvård . Eftersom barnkonventionen har blivit en lag är vi som pedagoger delaktiga i att uppfylla och förverkliga barns rättigheter.

Barnen visar intresse för tappade tänder samt ställer frågor om vad som händer när de tappat en tand.

 

 

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Barnkonventionen:

Artikel 3

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 24 

Barnet har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. Alla länder ska arbeta för att minska spädbarns- och barnadödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. 

 

 Konkretisering av målen:

Barnen ska lära vad som är bra/skadligt att dricka och äta. Lära sig hur man borstar/sköter sina tänder.

Lära sig vad som händer när de tappar tänder.

Vi ska prata med barnen om deras rättigheter och be dem dela med sig av sina reflektioner och erfarenheter. Öka deras självkänsla. 

 

Metod:

Vi kommer att arbeta med tandhälsa ca 4 veckor eller tills vi upplever att barnen vill gå vidare för att utveckla något nytt område inom hälsa. Vi ser på ” Evas vinterplåster, avsnitt ”Tänder och karies” och får besök av tandhygienister som visar barnen konkret hur man ska sköta sina tänder.

 Vi använder appen Polyglutt för att läsa böcker om lösa tänder och hur det känns att tappa tänder samt ta reda på fakta om tandhälsa.

Vi läser Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt som vi lånat på biblioteket. Diskuterar innehållet med barnen.

Vi samtalar med föräldrar om vikten att hjälpa barnen att borsta sina tänder morgon och kväll.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: