👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 09C Brunnsåker Vt20

Skapad 2020-01-28 10:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I idrott och hälsa kommer eleverna att få möjlighet att utveckla förmågan att samarbeta samt förmågan att röra sig allsidigt.

Innehåll

 

Syfte och mål- förmågor och kunskaper som ska utvecklas: 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Centralt innehåll, Undervisning och arbetsformer -hur vi ska nå målen

I ämnet idrott kommer innehållet att bestå av olika rörelsemoment som på varierat sätt tränar de grovmotoriska grundformerna, till exempel olika typer av idrottslekar och bollekar. Genom lekar kan idrott bli lustfyllt och samtidigt tränar eleverna sin förmåga att samarbeta med andra samt följa regler. Den allsidiga rörelseförmågan kommer att tränas genom olika moment så som: kondition, styrka, stationsövningar,hinderbanor, friidrott och olika bollsporter. 

 

Bedömning- vad jag bedömer och hur

Jag bedömer kontinuerligt deltagande under lektionerna och förmågan att samarbeta med andra. Jag gör motoriska tester under terminen där jag bedömer elevens motoriska utveckling och allsidiga rörelseförmåga.

Bedömning sker enligt bedömningsmatris, se nedan.

 

//Josefin

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i idrott och hälsa för klass 09C vt20

Bedömningen avser

Idrott åk 4
Ny nivå
Delta och anpassa rörelser
 • Gr lgr11
 • Idh  A 6
Eleven tränar på förmågan att delta i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus, varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt i rörelseaktiviteter och har förmågan att ta ansvar för sig själv vid lekar och spel. Eleven visar hänsyn mot andra. Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven har förmågan att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten.Eleven följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Eleven kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
 • Idh  4-6
Eleven tränar på förmågan att delta i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Eleven har förmågan att delta i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana, gymnastik och lekar.
Eleven har förmågan att kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Samarbetsförmåga i idrottslekar
 • Idh  4-6
Eleven börjar träna på förmågan att visa hänsyn och respekt mot andra i olika lekar samt börjar ta ansvar för sig själv
Eleven tränar på förmågan att samarbeta med andra, tar ansvar för sig själv och börjar hantera med- och motgångar
Eleven visar att hen har förmågan att ta ansvar för sig själv, kan hantera med- och motgångar och visar god samarbetsförmåga.