Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2020-01-28 10:43 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
I denna beskrivning kan ni läsa om hur vi arbetar kring leken med hjälp av Lek-Levi. Vi vill ge barnen förutsättningar till lek som initieras av barnen själva men även av pedagoger på avdelningen.

Innehåll

Näckrosens planeringsmall för undervisning kring lek med Lek-Levi

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med denna undervisning är att ge alla barn lika möjligheter till lek var man än befinner sig i sin mognad och utveckling. Barnen skall även ges möjlighet var dag att fritt skapa sina egna lektillfällen men att även få hjälp av pedagoger när det behövs. Då lek främjar all utveckling så är den väldigt viktig i all undervisning som sker och används kontinuerligt under dagen. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

På en lekfullt och roligt sätt vill vi lära barn att tolka leksignaler och få förmåga till att både leka ensam men även i par eller grupp. Leken skall vara kravlös och öppen för egna initiativ och barnens fantasi. Även den styrda leken skall utgå från barnens behov och önskemål och vara fri från vuxnas dömande. Den kan ibland dock ibland behöva en vuxens närvaro för att lotsa leken i rätt riktning. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Efter avslutat lektillfälle där möjlighet ges så som vid matsituation, samling etc.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn i barngruppen.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger på avdelningen.

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Samtliga barn på avdelningen skall få delta i lek och känna den glädje och gemenskap som den ger.
 • Samtliga barn skall känna sig trygga att aktivt delta i lek.
 • Alla barn ska få möjlighet att lära sig att tolka leksignaler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: