Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Ergonomi

Skapad 2020-01-28 11:03 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Tema Ergonomi

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
  Idr  -

Matriser

Idr
Tema Ergonomi

F
E
C
A
Rörelsekvalitet
Insats krävs
Du genomför olika styrkemodeller med handledning. Du kan med viss säkerhet anpassa dina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Du genomför olika styrkemodeller med rätt teknik. Du kan med viss säkerhet anpassa dina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Du genomför olika styrkemodeller med god koordination, rätt tempo, belastning och teknik. Du kan med säkerhet anpassa dina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Reflektion
Insats krävs
Du gör teoriuppgifterna och redogör översiktligt och kortfattat för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Du gör teoriuppgifterna och redogör utförligt, mer exakt, fylligt och innehållsrikt för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Du gör teoriuppgifterna och redogör utförligt och nyanserat för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Reflektion
Insats krävs
Du kan översiktligt diskutera teoriuppgifterna, kortfattat om hur arbetsmiljöer kan anpassas till människan.
Du kan utförligt diskutera teoriuppgifterna, mer exakt, fylligt och innnehållsrikt om hur arbetsmiljöer kan anpassas till människan.
Du kan utförligt och nyanserat diskutera teoriuppgifterna, utifrån flera olika perspektiv/synvinklar om hur arbetsmiljöer kan anpassas till människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: