Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animals

Skapad 2020-01-28 11:05 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola 7 Engelska
What's up - Animals

Innehåll

Efter det här arbetsområdet ska du kunna

-ord som används när man pratar om djur

-kunna läsa och lyssna till texter som handlar om djur samt förstå och svara på frågor

-kunna använda a och an (t.ex a boy, an animal)

- kunna använda this, that, these och those

- kunna använda my, your, her, his, their

 

Planering:

 

5

Textbok s.30-31

Superdog

Text + glosor

 

Workbook

s.44-45, uppgift 7 A + B, 8

 

Grammatik  s.134 -135

A/an 

 

6

Textbok  s.32-33

Fight or Flight

 Text + glosor

Workbook s. 50-53

Uppgift 14, 15

 

Grammatik  s.135-136

 

Demonstrativa pronomen (this/that/these/those)

7

Textbok s.34-35

Bits and pieces on animals

Text + glosor


 

Workbook s. 54-59

Uppgift  21, 22, 23

 

Grammatik s.137

 

Possessiva pronomen
(my, your, her, his, their)

8

Repetition 

 

Prov Animals

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9

Matriser

En
Åk 7

F
E
C
A
Lyssna - förstå och tolka
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Läsa - Förstå och tolka
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Skriva - formulera och kommunicera
Formulera sig och kommunicera i skrift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: