👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genteknik - debatt

Skapad 2020-01-28 11:13 i Husbygårdsskolan F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola F

Matriser

Genteknik - debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera och skilja fakta från värderingar (Bi)
Deltar i debatten och skiljer fakta från värderingar
Ta ställning och motivera (Bi)
Tar ställning och motiverar enkelt
Tar ställning och motiverar utvecklat
Tar ställning och motiverar välutvecklat
Ställa frågor, framföra och bemöta åsikter (Bi)
Kommer med relevant inspel
Kommer med inspel som för diskussionen framåt
Kommer med inspel som breddar diskussionens perspektiv
Språk (Sv)
Otydligt/enkelt språk
Korrekt och trovärdigt språk
Välformulerat och avancerat språk
Innehåll (Sv)
Förberedd med anteckningar
Väl förberedd med anteckningar med fakta, tydliga argument och ansvarsfördelning i laget
Mycket väl förberedd med relevant fakta
Lyssna (Sv)
Lyssnar ej på motståndarnas argument
Besvarar motståndarnas resonemang
Bemöter skickligt motståndarnas resonemang
Samarbetsförmåga (Sv)
Samarbetar ej med andra i laget
Samarbetar med alla i laget
Samarbetar och lyfter fram lagspelarna
Inlevelse (Sv)
Visar lite inlevelse för uppgiften. Låg röstnivå
Talar engagerat med inlevelse. Talar tydligt nästan hela tiden.
Övertygar med mycket stor inlevelse. Når alla tydligt hela tiden.
Argumentationsförmåga (Sv)
Försöker argumentera.
Använder relevanta argument för sin ståndpunkt
Övertygande argument