Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängen Solrosen Projektplan vt20

Skapad 2020-01-28 11:24 i 223941 Förskolan Ängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola

Innehåll

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

Vi har sett att barngruppen är orolig. Vi ser att många konflikter uppstår för att barnen inte uttrycker vad de känner och upplever. Barnens lekar krockar ofta med varandra och de har inte fått verktygen för att lösa situationerna som uppstår när detta händer. 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 Jag, du och vi tillsammans.

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 För att ge dem verktygen de behöver för att skapa en positiv vardag tillsammans med varandra.

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

Ömsesidig respekt, medbestämmande, metakognitivt tänkande, att uttrycka, hantera och förstå sina känslor. Böcker, bilder, sokratiska samtal, forumspel, yoga, dans.  

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

 "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor."

 

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 Vi läser böcker tillsammans med barnen i smågrupper.  

 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 Att inte ha för bråttom fram, att inte vara rädd för upprepning. Upprepning kan innebära fördjupning och ökad förståelse.  

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 Barnen använder makt som verktyg för att få styra sin vardag.

 

 

 

 

Uppföljning och analysfrågor 

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: