Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och Optik

Skapad 2020-01-28 11:41 i Central enhet Ludvika
Området behandlar ljus och dess egenskaper
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

 Här får du lära dig
 
 • hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse
 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten
 • hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
 • att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
 • varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig
 • resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden
 • beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt
 • att strålningsenergi är en av flera energiformer

Arbetsbeskrivning

Efter detta område ska du visa att du:

 • vet vad en ljuskälla är
 • kan förklara vad ljus är
 • kan förklara vad en reflexion är och beskriva reflexionslagen
 • vet vad en brännpunkt är
 • kan förklara skillnaden mellan konkav och konvex spegel
 • kan beskriva hur ljus bryts, och varför.
 • vet vad totalreflexion är 
 • kan förklara skillnaden mellan konkav och konvex lins
 • känner till hur ett prisma kan bilda ett spektrum av färger
 • kan förklara varför en röd tröja ser röd

på en högre nivå ska du kunna rita exempel på

 • strålgång i olika sorters speglar,
 • strålgång i linser
 • hur ljus bryts från luft till vatten

Du kommer under detta område få arbeta med instuderingsfrågor, laboration, läsa faktatexter och ta del av föreläsningar samt se filmklipp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: