Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö, människor och hållbarhet: Jordens befolkning

Skapad 2020-01-28 11:46 i Central enhet Ludvika
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens befolkning

Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det beror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir fler. I flera av världens rikaste länder är befolkningsutvecklingen den motsatta.

Fler än någonsin flyttar nu från landsbygden till städerna. Denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livvsvillkor för miljontals människor.

Syftet med det här temat är att förklara orsaker till varför en del områden på jorden är mycket tätbefolkade medan andra är nästan folktomma och vad detta får för konsekvenser.

Innehåll

Jordens befolkning

I detta arbetsområde kommer vi att göra följande: 
Gemensamma genomgångar med Power - Point
Läsa utvalda sidor ur läromedel som handlar om jordens befolkning (Gleerups samt Studi)
Instuderingsfrågor samt gruppdiskussioner 
Titta på klipp med Hans Rosling
Examinationsform; Befolkningsuppgift (datum kommer senare)


Centralt innehåll

När arbetsområdet är slut ska du

• ha kunskap om jordens befolkning och dess fördelning över jorden
• veta varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör
• ha kunskap om tidigare och nuvarande utveckling av folkmängden
• kunna använda begrepp som används i detta sammanhang och vara tillräckligt bekant med världskartan för att kunna diskutera frågor inom ämnesområdet
• kunna diskutera frågor som har att göra med världens befolkning, resurser och klimat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Befolkningsgeografi

E
C
A
Begreppslig förmåga
 • Ge  7-9
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Analys förmåga
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för tidigare och nuvarande utveckling av folkmängden. Och varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för tidigare och nuvarande utveckling av folkmängden. Och varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.
Du kan på ett väl utvecklat sätt redogöra för tidigare och nuvarande utveckling av folkmängden. Och varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.
Analys förmåga
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
Du kan på ett enkelt sätt diskutera kring frågor som har att göra med världens befolkning,resurser och klimat.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera kring frågor som har att göra med världens befolkning,resurser och klimat.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera kring frågor som har att göra med världens befolkning,resurser och klimat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: