Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYS och PULS år 8

Skapad 2020-01-28 11:48 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Teknik Idrott och hälsa
I detta moment kommer du att arbeta med Puls/kondition och styrka både praktiskt och teoretiskt. Du kommer att testa olika sätt att träna för att ge dig bra förutsättningar att vara fysiskt aktiv i framtiden.

Innehåll

 v. 5-10

 

Syftet med detta område är att du ska få möjlighet att uppleva effekter av olika aktiviteter och träningsformer samt förutse risker vid fysisk aktivitet. Du kommer genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Vi vill även ge dig kunskap inför framtiden kring hur man kan utföra olika styrkeövningar och puls/konditionsträning. Vi strävar efter att du ska förstå de positiva effekterna av träning i olika former, och lära dig olika begrepp som hör till hälsa och träning.  

 

Centralt innehåll. Vi kommer arbeta med styrketräning och puls/konditionsträning. Vi kommer prata om hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Förebyggande av skador genom till exempel styrketräning.

 

Arbetsform. Vi kommer på lektionerna arbeta olika typer av aktiviteter och fokusera på dess effekter på hälsan. Teori blandar vi med det praktiska. 

 

Utvärderingsform/bedömningDu kommer att få utvärdera din träning efter varje genomfört pass.

Du blir bedömd på

-hur du anpassar övningarna till sammanhanget vid passen

-utvärdering och reflektion efter varje träningspass.

 • Vilka övningar gick bra? Motivera?
 • Vilka övningar behöver jag utveckla? Motivera? 

 

 

 

Vecka

Tisdag

Onsdag/Torsdag

5

Pulsuppstart

Cirkelträning 15 stationer

Innebandy

6

Cirkelträning 15 stationer

Innebandy

7

Cirkelträning 15 stationer

Basket

8

Cirkelträning 15 stationer

Basket

9

SPORTLOV

SPORTLOV

10

IUG

 IUG

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om aktiviteternas påverkan på hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteternas påverkan på hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteternas påverkan på hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: