Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering och lärandematris för boken Comedy Queen

Skapad 2020-01-28 11:51 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Återigen ska vi få läsa en av Jenny Jägerfelds böcker. I åk 5 läste vi Brorsan är Kung! och ni älskade dess humor och ämne. Vi ska nu tillsammans med skolbibliotekarien arbeta kring boken Comedy Queen, skriven av samma härliga författare. Hoppas detta läsprojekt blir lika givande och roligt som det förra!

Innehåll

Du kommer få en planering för vilka kapitel du ska läsa hemma för att träna ditt läsflyt och att läsa med inlevelse.

Varje tisdag kommer vi lyfta det du läst i en samtalsmodell som kallas för Chambers-textsamtal. Där får du lyfta något som du tyckte om, inte tyckte om eller frågor du fått av texten. Tillsammans i helklass diskuterar vi detta.

Efter textsamtalet läser skolbibliotekarien nästa kapitel i boken och efter det kommer du få svara på frågor från texten. Frågorna kommer både vara på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

Matrisen som kopplas här är en Lärandematris och berättar för dig vad som förväntas av dig under detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Lärandematris för boken Comedy Queen

Jag

----->
----->
----->
låter boken "bo i väskan"
för det mesta. Har ofta glömt att ha med mig boken till skolan på tisdagarna eller inte haft boken hemma så jag har kunnat göra min läsläxa
nästan alltid. Har nästan alltid haft boken med mig i skolan och haft den tillgänglig hemma så jag kunnat göra min läsläxa
alltid. Boken har alltid varit tillgänglig hemma när jag velat göra läsläxan och den har funnits med i skolan varje tisdag
deltar på textsamtalet
genom att jag någon gång håller med andra i det som de säger
genom att jag ofta själv lyfter vad jag tyckte om, inte tyckte om eller frågor jag fått
genom att jag ofta själv lyfter vad jag tyckte om, inte tyckte om eller frågor jag fått. Jag återkopplar till vad kompisarna säger och vidareutvecklar resonemang
lyssnar aktivt när Christina läser högt och följer med i texten
ibland. Jag dagdrömmer mycket och tappar ofta bort mig
för det mesta
alltid
svarar på frågorna skriftligt genom att
jag löser de frågor som är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Mina svar är korta
jag löser de frågor som är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Mina svar är utvecklade
jag löser de frågor som är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Mina svar är välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: