Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 vt -20

Skapad 2020-01-28 11:52 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska
Läsning och läsförståelse Skriva texter Författare

Innehåll

Innehåll: 

Läsförståelse med strategier för ökad förståelse av texten 

Läsning, öka läshastigheten. 

Skriva olika typer av texter – fakta och dikter 

Fördjupning av författare Stina Wirsén 

Förståelse för att det spelar roll hur man säger och skriver saker när det tolkas av mottagaren. 

Söka och använda information till egen produktion. 

Ge respons på en klasskamrats text och ta emot respons från klasskamrat. 

Fullständiga meningar och skiljetecken. 

Ordklasser 

  

Arbetssätt 

Bok: Zick Zack 

Digitalt: Bingel, Office 365, skolplus 

En läsande klass 

  

Bedömning 

Läsning - läsförståelsetext med tillhörande uppgifter 

Skrivning - fakta och dikt 

Muntligt – ge respons på en klasskamrats text utifrån mall 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: