Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva 1 - Muntligt anförande

Skapad 2020-01-28 11:55 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi ser Rapports årskrönika för 2019. Du väljer en händelse och uttrycker dina tankar och åsikter om händelsen inför en grupp.

Matriser

Sva
Sva 1 - Muntligt anförande

Muntligt framförande

F
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av Rapports årskrönika. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydlig anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat med både en huvudtanke och exempel.
Innehållet är fokuserat och tydliggör ämnets komplexitet.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och lätt att följa. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Anförandet har en tydlig struktur där huvudtanken effektivt lyfts fram. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Språk
Kommunikationen hindras inte av språket annat än i undantagsfall, dvs. ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är oftast tillräckligt goda för att anförandets innehåll ska nå fram till åhörarna.
Kommunikationen fungerar, dvs. den hindras inte av språket som är tydligt och klart.
Kommunikationen fungerar väl, dvs. ordförrådet är varierat och eleven visar tillräckligt god behärskning av uttal och grammatik för situationen.
Framförande
Framförandet är sådant att informationen i stort sett når fram Det presentations -tekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven använder någon strategi som ökar åhörarkontakten, t.ex. ögonkontakt, pausering eller gester. Det presentations-tekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven använder olika slags strategier som ökar åhörarkontakten. Det presentations-tekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: