Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, area och volym

Skapad 2020-01-28 12:11 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 6 Matematik
Du arbetar med skala och förstorar och förminskar. Area och volym är ett annat område som vi repeterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skala, area och volym

Når delar av målet
Når målet
Begrepp - uppg. 2
Jag visar kunskap och relationer mellan olika geometriska objekt t ex. rektangel, likbent triangel, liksidig triangel och parallellogram. Ex. Rita en liksidig triangel.
Metod - uppg. 3
Jag tolkar och använder kartor och ritningar med hjälp av den skala som finns angiven. Ex. Du ser en bild av ett föremål som är förstorat respektive förminskat. Du ska mäta och ange den verkliga längden på föremålet då skalan är 1:12 och 3:1.
Problemlösning och resonemang - uppg. 4
Jag förstår fråga och väljer strategi och löser problemet. Jag bedömer även rimlighet. Ex. En flod är 10 cm lång på kartan. Hur lång är floden i verkligheten om kartan har skalan 1:300 000?
Metod och begrepp - uppg. 5
Jag räknar ut volym och förstår och använder begreppen volym och area för tredimensionella objekt. Ex. En karta har skalan 1: 40 000. En ö har omkretsen 4 cm på kartan. Vad har ön för omkrets i verkligheten?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: