Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 6

Skapad 2020-01-28 12:20 i Simrislundsskolan Simrishamn
Lokal pedagogisk planering efter läromedel Prima matematik 3.
Grundskola 3 Matematik
Kapitel 6

Innehåll

Prima matematik 3 kapitel 6

 • Tallinjen
 • Storleksordna tal
 • Huvudräkning 
 • Algoritmer

 

Arbetssätt

Arbeta med dessa olika områden i matte.
Möta korrekt terminologi inom olika delområden.
Arbeta med olika tankemodeller i de fyra räknesätten och bedöma resultatets rimlighet.
Arbeta laborativt regelbundet och för matematiska diskussioner.


Bedömning

Bedömning görs genom diagnosen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Diagnos 6

På väg
Kan
Tallinjen
Storleksordna tal
Huvudräkning
Algoritmer
Algoritmer med uppställning och växling.
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: