Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 7

Skapad 2020-01-28 12:29 i Simrislundsskolan Simrishamn
Lokal pedagogisk planering efter läromedel Prima matematik 3.
Grundskola 3 Matematik
Kapitel 7

Innehåll

Prima matematik 3 kapitel 7

 • Bråkform
 • Datum
 • Division
 • Multiplikation
 • Välja räknesätt

 

Arbetssätt

Arbeta med dessa olika områden i matte.
Möta korrekt terminologi inom olika delområden.
Arbeta med olika tankemodeller i de fyra räknesätten och bedöma resultatets rimlighet.
Arbeta laborativt regelbundet och för matematiska diskussioner.


Bedömning

Bedömning görs genom diagnosen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Diagnos 6

På väg
Kan
Tallinjen
Storleksordna tal
Huvudräkning
Algoritmer
Algoritmer med uppställning och växling.
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: