Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 9 - lektions planering Ht20/Vt 21

Skapad 2020-01-28 12:42 i Domnarvets skola Borlänge
Terminsplanering religion åk 9 - frireligiösa rörelser
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap
Vi kommer att jobba med olika människosyner och etiska frågor kring vad som är rätt och fel (moraliskt och omoraliskt). Människosyn och etik kopplar vi även till fördjupningsarbetet om frikyrkor, ny religiösa rörelser och sekter.

Innehåll

Lektions planering v.46 - v.3 - Religion åk 9, Ht20/Vt21

 

v. 46

Lektion 1- Intro av människosyn och etiska frågor +  värderingsövning (fyra hörn)

Lektion 2 - Människosyn och etiska frågor 

  • Läs texten på sidorna 186 - 187, 189 - 191 i texthäftet
  • Jobba sedan med övningen: Likheter och skillnader på sidan 192 i texthäftet
  • Jobba med frågor till texten: svara på frågorna 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
  • Jobba med frågor att diskuterar: Diskuterar frågorna 10, 11, 12 med din bänk kompis

Lektion 3 - Fortsätt jobba med människosyn och etisk frågorna - sista lektionen vi jobbar med frågorna

 

v.47

Lektion 1- Föreläsning om frikyrkor och ny religiösa rörelser + börja med övningen religion eller sedelpress

Lektion 2 - Fortsätta jobba med övningen - Religion eller sedelpress (Moraliskt eller omoraliskt - att argumentera för eller emot)

Lektion 3 - Fortsätta med övningen religion eller sedelpress - sista lektionen vi jobba med övningen

 

v.48

Lektion 1 - Se kort filmklipp med avhoppare från Scientologikyrkan + arbeta med övningen - Hur fungerar sekter?

Lektion 2 - Kan du lita på källorna? Jobba med övningen - Hur väljer du information? Använda dig av de källkritiska frågorna från skolverket

Lektion 3 - Fortsätt jobba med källövningen - sista lektionen vi jobbar med övningen

 

v.49

Lektion 1 - Introducerar slutuppgiften - Fördjupning i valfri frikyrka, ny religiös rörelse eller sekt + börja söka info

Lektion 2 - Fortsätt göra efterforskningar och bestäm vilken kyrka/rörelse du ska jobba med

  •  Bestäm hur du ska jobba
  • Börja samla information och glöm inte att vara källkritisk.  

Lektion 3 - Fortsätt jobba med att samla in information och skriv ner fakta

 

v.50 - Fortsätt jobba med ditt fördjupnings arbete om en frikyrka eller frireligiösrörelse

 

v. 51

 Lektion 1 - 2 Fortsätt jobba med ditt fördjupnings arbete om en frikyrka/rörelse

Lektion 3 - Del avstämning av hur långt du har kommit i ditt fördjupningsarbete + fortsätt jobb ditt fördjupningsarbete

 

v.52 - v.1 Jullov

 

v.2 

Lektion 1- 2 Fortsätt jobba med ditt fördjupnings arbete om en frikyrka eller frireligiösrörelse

Lektion 3 - Börja förbereda era muntliga presentation som ska vara ca. 5 minuter lång - i grupp

 

v.3 

Lektion 1 - Redovisning av frikyrkor eller frireligiösa rörelser

  • 9C börjar redovisa tisdag den 19/1 - 21
  • 9D börjar redovisa onsdag den 20/1 - 21

De muntliga redovisningar av era fördjupnings arbete i grupp får ta max 5 minuter/grupp + 5 minuter frågestund

Lektion 2- Fortsätta med muntliga redovisningar av frikyrkor eller frireligiösa rörelser

Lektion 3 - Utvärdering och avslutning av religions kursen och inlämning av ditt fördjupningsarbete

 

Lämna in ditt fördjupnings arbetet på mailen: linda.hedberg@borlange.se 

9C inlämning - Fredag 22/1 - 21

9D inlämning -  Fredag 22/1 - 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: