Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute- ugo / Ute pedagogik

Skapad 2020-01-28 12:51 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill att barnen ska hitta glädjen att vara ute i vår natur och att de ska få ökad möjlighet till bättre motorik och alla fördelar med undervisning utomhus.

Innehåll

 

Det finns forskning som visar på förbättrade resultat av undervisningen utomhus jämfört med undervisning inomhus. Det finns också studier som visar att undervisning utomhus ökar möjligheterna till bättre motorik och förmågan att koncentrera sig vilket delvis beror på att den fysiska aktiviteten ökar. Dessutom bidrar frisk luft och mer utrymme till både friskare och mindre stressade barn. Genom att flytta ut undervisning integreras den fysiska aktiviteten i våra vardag.

Ute finns goda möjligheter att samarbeta över ämnesgränserna. Naturen i sig är inte ämnesindelad, men den kan upplevas och beskrivas utifrån olika ämnen. Vi kan ställa frågor om naturen ur olika ämnesperspektiv. När barnen ser samband mellan de olika ämnena har vi ett ämnesintegrerat lärande. Undervisning i naturen kan bli mer varierad och kan förklaras på nya sätt. Det innebär att fler barn hittar sitt sätt att lära på.

Vårt syfte med vår mobila grupp är att de ska få utmanas, upptäcka i olika miljöer tillsammans med varandra och oss pedagoger. 
Vår metod är att vi har en minibuss där vi har möjlighet att åka iväg med barnen till platser ditt vi ej har möjlighet att komma om vi inte hade vår minibuss. Vi jobbar med undervisnings stunder tillsammans alla i vår grupp och i ålders grupper. 
Vi jobbar med våra aktivitets kort som är kopplade till vår läroplan för förskolan. Varje dag har vi ett ämne i fokus. 
Vårt mål är att alla barn ska hitta glädje att vara i vår natur och lära sig mycket om naturen. Vi jobbar med vårt Mulle material varje onsdag där vi lär om allemansrätten, djur och växter. Denna dag gör vi även mat över öppen eld. Varje gång får två barn vara med och lära om hur man gör mat över öppen eld.  

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: