👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete åk 2

Skapad 2020-01-28 12:59 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 2
Hur är vi mot varandra? Hur är man en god kompis och hur kan jag bidra till att vi har det bra och roligt tillsammans på fritids?

Innehåll

Det är inte alltid lätt att tänka före och förstå hur det man gör uppfattas av kamraterna. Många konflikter och missförstånd är "onödiga" men tar tid från leken att reda ut. Visst är det roligare att ha trevligt tillsammans?
Vi lyssnar på radioprogram, tittar på kortare filmer och samtalar tillsammans. Kanske spelar vi upp en pjäs kring något vi känner igen om varit med om.
Tillsammans funderar vi kring hur man är en bra kompis, hur det man gör kan uppfattas av andra och hur vi ska ta hand om varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -