👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Media - English 5

Skapad 2020-01-28 13:19 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
In times of fakes news, it's important to be source critical. Now, let's practise that by reading and listening to material that interests you.

Innehåll

In this course you are asked to choose articles and/or clips from the media in order to improve (förbättra) your understanding of English. You are going to pick two examples from sources like a newspaper, a magazine, the internet, etc.  You can also listen to spoken English, such as a podcast, a clip from YouTube, the news, etc. Then you are going to compare and contrat your sources to see if there is adifferences between the two of them. And if so, how come.

 

At Teams, Filer, you can find an instruction on how to go about this assignment. Hand in before you go on your summer break on June 10.

All the best!

Matriser

Eng
The Media

Godkänd förmåga
God förmåga
Utvecklad förmåga
Välja media
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion
Förståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Redovisa
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll
Skriva
I skriftlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig framställning kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Företeelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Källkritik
Eleven kan med viss säkerhet kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan med viss säkerhet kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan med säkerhet kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.