Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet/studiero

Skapad 2020-01-28 13:27 i Storhaga förskola Säter
Förskola
Varje barn, vårdnadshavare och pedagog ska känna sig trygga och känna gemenskap i en miljö som är bra för lek och lärande.

Innehåll

Syfte:

Alla barn ska känna sig trygga på Storhaga. Barnen på Ängsklockan ska känna empati för och ta hand om varandra. I och med detta kommer även studiero. Vi ger barnen tid. 

Genomförande:

 • Tydliga rutiner.
 • Dela in barnen i grupper.
 • Prata om vilka barn/ pedagoger som är här/hemma.
 • Prata om hur man är en bra kompis och hjälpa barnen att lösa sina konflikter.
 • Krama och trösta varandra.
 • Närvarande pedagoger.
 • Ge barnen tid.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: