Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Djur

Skapad 2020-01-28 13:41 i Gudhems förskola Falköping
Förskola
Projekt Djur

Innehåll

Projekt:Djur

 

Projektfråga:

Vad upplever och lär barnen om och djur?

 

Syfte:

Utifrån barnens intresse har vi valt att utforska om daggmaskar och kommer under våren bredda utforskandet mot olika sorters djur som barnen fängslas av. Barnen kommer att få fördjupa sig i naturvetenskapsfrågor och uppleva och utforska om olika djur i vår natur. De ska få en inblick i naturens kretslopp och att de utmanar sina tankar och utvecklar en förståelse och kunskap om djur i vår natur.

 

Läroplansmål Lpfö18

 

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling

 

Omsorg, utveckling och lärande

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Barns inflytande

Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: