Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse NO (fysik) årskurs 2, VT 2020

Skapad 2020-01-28 13:50 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Fysik
NO, lekplatsfysik. Kraft och rörelse

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleven utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp och utvecklar förmågan att samtala om naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningens innehåll

Vad?

I undervisningen ska du få lära dig om begreppen tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Hur?

Vi kommer att samtala, undersöka och observera. Vi kommer att göra undersökningar inne och ute.

Bedömning

Du ska kunna:

- delta i samtal.

- göra enkla undersökningar och observationer i grupp.

- dokumentera dina undersökningar och jämföra resultatet med dina kamrater.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
    NO   3
  • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
    NO   3

Matriser

NO Fy
Kopia av Fy - No Kraft och rörelse åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra en undersökning
Eleven kan genomföra en undersökning om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Eleven kan genomföra en undersökning om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Eleven kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt från början till slut.
Tolka resultat och dra slutsatser
Eleven kan dra slutsatser om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt, men använder endast en begränsad del av sina resultat.
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt.
Dokumentera och diskutera
Eleven kan med visst stöd av lärare dokumentera undersökningar om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt, med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och teckningar m.m.
Eleven kan dokumentera undersökningar om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt, med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och teckningar m.m.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: