Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2020-01-28 14:29 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med lärvännen Räkne-Reza vill vi att barnen aktivt skall få undersöka och reflektera över olika matematiska begrepp på lustfyllt och lärorikt sätt.

Innehåll

Näckrosens planeringsmall för undervisning kring kreativt skapande med Räkne-Reza

Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med denna undervisning är att samtliga barn skall på ett lustfyllt sätt skall få lära sig olika strategier att tillgodogöra sig matematiska kunskaper. 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen sker både i helgrupp men även i smågrupper. Den sker med hjälp av en himla massa olika material, både inomhus och utomhus, med färdigt material och med sådant vi skapar själva tillsammans med barnen men även sådant vi finner i stunden. Vi kommer att arbeta med allt från sortering och mönster till mängd, problemlösning, tid och form, mätning samt siffror.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Under aktivitet enskilt och i grupp, vid reflektionstid i barngrupp.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på avdelningen.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger på avdelningen. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Samtliga barn på avdelningen skall kunna siffrorna 1-10 och förstå deras innebörd när man börjar skolan.
 • Samtliga barn skall ha kännedom och förståelse för begreppen rum, tid och form.
 • Alla barn på avdelningen skall kunna identifiera ett mönster samt skapa ett eget.
 • Alla barn på avdelningen skall ha kännedom om olika matematiska begrepp och dess innebörd.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: