Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Andra världskrigets förlopp

Skapad 2020-01-28 14:35 i Testskola Ale Ale
Mellan v. 45-51 kommer vi att läsa om andra världskriget.
Grundskola 9 Historia SO (år 1-3) Engelska
Andra världskriget påverkade många människor. Sammanlagt uppskattas över 50 miljoner människor ha dött pga. kriget.

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

 • Mellankrigstiden, situationen i Tyskland, Hitlers väg till makten
 • Upptakten till själva krigsutbrottet (Nazitysklands expansionspolitik)
 • Krigsförloppet i stora drag, med fokus på avgörande slag/händelser
 • Krigsslutet: Tredje rikets fall, atombomberna och ett delat Europa
 • Förintelsen
 • Nazismen, kommunismens och fascismens ideologier.

Du ska:

 • förklara kopplingar mellan 1:a och 2:a världskriget
  • kunna berätta om mellankrigstiden, situationen i Tyskland ochHitlers väg till makten
  • kunna beskriva upptakten till själva krigsutbrottet (Nazitysklands expansionspolitik)
  • i stora drag kunna beskriva krigsförloppet med fokus på avgörande slag/händelser
  • kunna berätta om krigsslutet: Tredje rikets fall, atombomberna och ett delat Europa
  • ha kunskaper om antisemitismen och Förintelsen
  • kunna beskriva nazismens, kommunismens och fascismens ideologier

Bedömning

Din förmåga att: förstå och använda centrala begrepp. visa på grundläggande kunskaper inom området beskriva skillnader och likheter. Föra eget resonemang, det vill säga med hjälp av fakta, begrepp och teorier föra ett resonemang och sedan dra slutsatser, skapa förklaringar, visa på olika perspektiv samt förmågan att kunna motivera sina åsikter. använda olika källor och vara källkritisk.

Uppgifter

 • Testar

 • Håll ett tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9

Matriser

Hi En SO
Andra världskrigets förlopp

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: