Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver, språk vt -20

Skapad 2020-01-28 14:44 i 223261 Förskolan Pytsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utifrån barnens intresse för bokstäver kommer vi under våren arbeta med bokstäver och språk. På Tigrarna fortsätter vi med vårt arbete med Barnkonventionen, i detta arbete kommer språk ha fokus. Vi fortsätter att använda före Bornholmsmodellen i detta arbete, där vi just nu arbetar med rim och ramsor. Etnicitet, värdegrund, normer, matematik, kultur. I undervisningen kommer vi fortsätta vara ute i naturen, natur, teknik och Grön Flagg.

Innehåll

 

6. Vid uppföljning och/eller avslut av projekt klistra in frågorna som finns under rubriken Uppföljning och analys i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget

 

 

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

Vi har uppmärksammat barnens intresse för bokstäver, sånger, rim, ramsor, räkna -därav fokus språk

 Barnkonventionen och Före Bornholmsmodellen, Lek och lära matematik i naturen, Rätt lätt

 Kolla Bokstravslandet

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Titel:

Projekt A till Ö 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte 

Språkutveckling, värdegrund, rumsuppfattning -matematik

Barnkonventionen är nu lag år 2020, alla barn har rätt till att veta om den

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 Barnkonventionen är nu lag år 2020, alla barn har rätt till att veta om den

Lägga grunden språk och matematik så de har en bra grund för skolan, finmotorik -hålla penna

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

 Skriv här

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 Arbetet med Barnkonventionen startade redan på höstterminen där vi arbetade med boken Rätt lätt.

I samlingen använder vi oss av sånger, rim och ramsor. I de olika projektgrupperna utgår undervisningen fån boken Lek och lära matematik i naturen.  Barnen får olika uppdrag som aktivitet, just nu med fokus lägesord, bakom, framför, under, över.

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

Vi tar med oss arbetet med Barnkonventionen, att stärka barnen  i sig själva, deras tilli/tilltro till sig själva , varnadra, att de ska känna sig kompetenta och fungera som självständiga individer.

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Att det finns flera språk, att alla männsikor inte talar samma, teckenspråk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: