Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas geografi årskurs 5

Skapad 2020-01-28 14:45 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
I denna kurs kommer vi att lära oss om vilka länder som ingår i Europa och vilka andra världsdelar som jorden är indelad i. Vi kommer även att undersöka vilka naturresurser och naturtyper som är vanligt förekommande i Europa och hur vi människor använder oss av dessa resurser. Vidare kommer vi att lära oss namnen på stora bergskedjor, floder, hav och städer som finns i denna världsdel. Ni kommer även att få arbeta i grupper med egna presentationer av olika länder som sedan skall redovisas inför klassen.

Innehåll

 

Mål & syfte: När vi har jobbat klart, skall ni kunna svara på följande:

 

·         Vad är ett land?

 

·         Vad är Europa?

 

·         Var i världen ligger Europa?

 

·         Vad menas med naturgeografi respektive kulturgeografi?  

 

·         Vad menas med hållbar utveckling?

 

·         Vad finns det för olika klimattyper i Europa?

 

·         Var bor de flesta européerna och varför just där?

 

·         Vilka är Europas stora naturresurser?

 

·         Varför förändras Europas karta?

 

 

Undervisning och centralt innehåll: Vad kommer vi att arbeta med?

 

·         Livsmiljöer:

 

-          Europas klimat, natur – och kulturlandskap.

 

-          Vilka naturresurser som finns och vart människor bor.

 

·         Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

 

-          Europas regioner och länder.

 

-          Centrala geografiska begrepp.

 

·         Miljö, människor och hållbarhetsfrågor:

 

-          Olika levnadsvillkor och levnadsstandard för människor i Europa.

 

-          Europeisk gemenskap.

 

-          Europa i jämförelse med resten av världen.

 

 

Exempel på metoder och arbetssätt: Hur vi kommer att arbeta.

 

·         Föreläsningar av lärare.

 

·         Diskussioner i helklass.

 

·         Film.

 

·         Grupparbeten och enskilda presentationer.

 

·         Läsuppgifter från kurslitteratur med ordjakt, träna på begrepp och samband.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: