Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2020-01-28 14:45 i Dackeskolan Mjölby
Grundskola F Matematik
När du jobbar med algebra ska du : *) utveckla förmåga att arbeta matematiskt; *) utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder; *) utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem;

Innehåll

        

Lektioner

Det här ska du lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

1   

 

   ü  förenkla ett uttryck

   ü  teckna och tolka uttryck

   ü  beräkna värdet av ett uttryck

 

 

gör alla uppgifter på sid 118 – 123;

arbetsblad A5:1

 

 

 

2  

 

   ü  använda formler för att beräkna ett värde

   ü  skriva formler

 

 

gör alla uppgifter på sid 124 – 127;

kontrollera att du gjort allt i planeringen;

arbetsblad A5:2

 

3

 

   ü  lösa enkla ekvationer

   ü  problemlösning med ekvationer

 

gör alla uppgifter på sid 128 – 133;

4

 

   ü  kontrollera att du gjort allt i planeringen

   ü  arbetsblad

 

 

5

 

   ü  lösa ekvationer med x i båda leden

   ü  problemlösning med ekvationer

 

gör alla uppgifter på sid 134 – 138;

kontrollera att du gjort allt i planeringen;

6

   ü  ekvationer med x2

   ü  arbetsblad

 

 

gör alla uppgifter på sid 139 – 140;

 

 

7

 

   ü  base camp

 

kontrollera att du gjort allt i planeringen;

base camp på s.117

arbetsblad A5:3

 

8

   ü  repetition

gör alla uppgifter på sid 142 – 143;

arbetsblad  

 

9    

   ü  repetition

   ü  arbetsblad

 

Repetition 5:1

10

Prov  Algebra

 

Uppgifter

 • Prov ALgebra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: