Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion

Skapad 2020-01-28 14:48 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer främst träna på addition och subtraktion med uppställning inom talområdet 0-100. Vi kommer träna både med och utan växling. Vi kommer även repetera taluppfattning inom talområdet 0-100 samt enkel problemlösning.

Innehåll

Innehåll 

 • addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling inom talområdet 0-100
 • taluppfattning inom talområdet 0-100
 • problemlösning

Arbetssätt 

 • ensklit, par och grupp
 • lekar och spel
 • praktiskt material
 • matteboken 

Bedömning (Vad och hur kommer att bedömas) 

Samtliga punkter i matrisen nedan kommer bedömas under arbetsområdets gång. Bedömningen sker kontinuerligt både under gemensamma aktiviteter och det enskilda arbetet i matteboken. Arbetsområdet avsluts med ett kapitelprov som utgör en del i bedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3 (Heja)

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Taluppfattning talen 0-100
Du kan ange vilken siffra som är ental och vilken som är tiotal
Addition med uppställning, talområde 0-100
Du kan räkna addition med uppställning.
Addition med uppställning, talområde 0-100
Du kan räkna addition med uppställning och använder minnesiffra.
Subtraktion med uppställning, talområde 0-100
Du kan räkna subtraktion med uppställning.
Subtraktion med uppställning, talområde 0-100
Du kan räkna subtraktion med uppställning och använder växling.
Talföljder
Du kan fortsätta talföljden. Tex: 62 66 70 ___ ___ 86
Problemlösning
Du kan välja räknesätt som passar och skriva ett uttryck.
Problemlösning
Du kan lösa uppgiften på ett godtagbart sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: