Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Medier år 5

Skapad 2020-01-28 15:01 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att lära oss vad medier är för något? Varför dessa är viktiga för ett samhälle och vad deras viktigaste uppgifter är? Ni kommer att lära er att tänka kritiskt kring informationen som finns i medier och hur man skall göra för att ta reda på om något är sann eller falsk information.

Innehåll

 

Mål: Ni skall kunna besvara följande frågor:

 • Hur påverkas vi av medier?
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier?
 • Vilken roll har medier i ett demokratiskt samhälle (hur fungerar de i en diktatur)?
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?  

 

Undervisning och centralt innehåll:

 • Informationsspridning, reklam & opinionsbildning i olika medier.
 • Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man kan skilja på budskap, avsändare och syftet i olika medier med hjälp av källkritik.

 

 Exempel på metoder och arbetssätt:

 • Föreläsningar av lärare.
 • Diskussioner i helklass.
 • Film.
 • Grupparbeten och enskilda presentationer.
 • Läsuppgifter från kurslitteratur med ordjakt, träna på begrepp och samband.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: