Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Ekonomi åk 6

Skapad 2020-01-28 15:01 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. * Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om pengar. Det kan handla om ekonomin för en person, för en familj eller för ett helt land. Ekonomi handlar om hur man tjänar pengar, var de kommer ifrån, och vad pengarna används till.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet är att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför är pengar så viktiga?
 • Vad är skatter och vad används de till?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vad kan orsaka och vad blir konsekvenserna av om familjens ekonomi förbättras eller försämras, i samhället, i Sverige, i världen?
 • Hur kan vår konsumtion påverka, både positivt och negativt, på vår gemensamma miljö?

 

Begrepp att kunna

konsumera, skatt, stat, kommun, landsting, bidrag, inkomst, utgift, lån, ränta, budget, hyra, levnadsstandard, ekonomiinflationkonjunkturlön, prisränta, offentlig, privat, varor, tjänster, anställd, offentlig sektor, privat sektor 

Genomförande

 • Vi läser i Upptäck samhälle Grundbok samt arbetsbok
 • Vi ser film Här kommer kungen, ur.se samt arbetar med tillhörande arbetsblad
 • Vi diskuterar och tränar på att uttrycka och värdera åsikter
 • Vi tränar begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap Ekonomi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Att förstå samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll. Du kan ge exempel på någon skatt och vad det används till.
Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har goda kunskaper om villkoren för ett hushålls ekonomi, vilken typ av inkomst man får i olika situationer (t.ex. student, arbetslös) och vilka utgifter ett hushåll måste betala för att fungera. Du kan ge exempel på skatter och vad de används till.
Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har mycket goda kunskaper om hur hushållets och samhällets ekonomier fungerar i ett helhetsperspektiv.
Att se samband
Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi genom att visa hur de hänger ihop med egna enkla exempel.
Eleven kan beskriva komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Du kan utförligt beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi, med hjälp av egna exempel och du kan dra egna slutsatser.
Använda begrepp
I beskrivningar av ekonomiska strukturer kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningar av ekonomiska strukturer kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningar av ekonomiska strukturer kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka och värdera ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: