Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt20 åk 8 Sh Lag och rätt TP

Skapad 2020-01-28 15:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Lag och rätt
Grundskola 8 Samhällskunskap
I arbetsområdet "Lag och rätt" lär du dig om vem som stiftar lagar och hur en rättegång går till. Du lär dig även vilka brott som finns, vilka påföljder man kan dömas till och varför en del blir kriminella.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. 
  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Använda dig av viktiga begrepp och principer inom lagstiftning och rättsskipning.
  • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

Genomförande

Du kommer att delta i genomgångar och diskussioner. Du kommer att arbeta med skriftliga och muntliga uppgifter samt göra ett prov. Klassen kommer även att göra ett case av processen "från ett brott till ett straff". Under arbetets gång lär du dig om hur olika brott och straff kan bedömas, hur rättssystemet är uppbyggt och hur dess process går till samt vad rättssäkerhet är, varför det finns brottslighet och vilka brott det finns. Du lär dig om de etiska modellerna och använder dig av dessa när du tar ställning i olika moraliska frågeställningar.

 

Kunskapsmål 

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Matriser

Sh
Lag och rätt

---->
---->
---->
Beskriva
Du kan använda begrepp samt återge fakta (samhällsstrukturer, demokratiska värden och processer) och visar då kunskaper som är …
grundläggande
goda
mycket goda
Visa samband
Du kan resonera om orsaker och konsekvenser gällande samhällsfrågor, hur individ och samhälle påverkar varandra och resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter på sätt som är …
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Värdera
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter samt utgå från etiska modeller i samhällsfrågor på sätt som är …
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: