Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-01-28 15:06 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
En planering kring tal och taluppfattning för år 2.
Grundskola 2 Matematik
Vi behöver alla kunna lösa vardagliga problem med hjälp av matematik. För att bli bättre på detta kommer du att få utveckla din taluppfattning och lära dig grundläggande matematiska begrepp. Du kommer att öva på huvudräkning och lära dig skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion. Du kommer också att få öva på att föra och följa matematiska resonemang.

Innehåll

Det här ska du få lära:

 • Tals egenskaper och hur de används för att ange antal och ordning 
 • Begreppen hälften och dubbelt 
 • Hur vi använder positionssystemet och hur symboler för tal har utvecklats i några olika kulturer 
 • Hur vi ger namn åt delar av en helhet med bråktal Användning av tal och enkla bråktal i vardagliga situationer 
 • Stora plus och stora minus ( addition och subtraktion inom talområdet 0-18)
 • Räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100 
 • Öva att räkna addition och subtraktion med hela tiotal och/eller hundratal inom talområdet 0-1000 
 • Skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion. 
 • Sambandet mellan addition och multiplikation. 
 • Sambandet mellan multiplikation och division.
 • Metoder för huvudräkning i addition och subtraktion, överslagsräkning 
 • Öva att fortsätta och beskriva givna talmönster och göra egna mönster
 • Matematiska likheter med addition och subtraktion
 • Problemlösning, välja metod och lösa problemet t ex med hjälp av fingerfemman (läsa, förstå, rita, mattespråk, rimlighet och svar)
 • Att på olika sätt, med matematikspråk och/eller en bild, visa hur man löser uppgifter
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar


Arbetssätt
Arbetssätt du ska få pröva:

 

 • Du deltar i klassamtal när vi vi resonerar om tal och hur vi tänker när vi räknar.
 • Du är aktiv genom att lyssna och ställa frågor vid  genomgångar.
 • Du får samtala om, lösa uppgifter samt redovisa dessa såväl enskilt som gemensamt, i par eller mindre grupp.
 • Du gör uppskattningar och undersökningar och dokumenterar dessa.
 • Du färdighetstränar huvudräkning i matteboken och med Ipad.
 • Du får arbeta laborativt och översätta det laborativa arbetet till bild, text och symbolspråk
 • Du färdighetstränar skriftliga räknemetoder i matteboken.
 • Du får göra praktiska övningar kring tal, med tallinjen eller talbilder.
 • Du får spela spel som övar upp din taluppfattning.
 • Du får själv och tillsammans med andra formulera uppgifter.
 • Du får öva på att räkna ihop en summa pengar i olika valörer upp till 1000 kr.


  Detta ska du kunna:

  Du kan använda talen 0-1000 föra att ange antal och ordning. 
  Du förstår och kan använda positionssystemet för tal upp till 999. 
  Du kan addera och subtrahera med tiotalsövergångar upp till 100. 
  Du kan göra en överslagsräkning med tal upp till 100. 
  Du kan lösa enkla likheter med addition och subtraktion. 
  Du kan räkna ihop en summa pengar upp till 1000 kr. 
  Du kan använda begreppen hälften och dubbelt rätt. 
  Du kan fortsätta ett givet talmönster och du kan konstruera ett eget mönster.  
  Du kan lösa ett matteproblem och visa hur du löst det. 
  Du kan koppla ihop ett bråktal med en bild av bråket. 

   

  Hur ska du visa dina kunskaper?

  Du deltar aktivt på lektionerna och visar i lektionsaktiviteter dina kunskaper. 

   

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: