Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

världsmusik

Skapad 2020-01-28 15:15 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 – 9 Musik
Traditionell musik ifrån hela världen!

Uppgifter

 • Världsmusik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9

Matriser

Mu
musik 7-9

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

1
2
3
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt
Du kan ackompanjera på ett ackord - instrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

1
2
3
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.
Du prövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

1
2
3
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Du kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan i viss utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i viss utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikens verktyg
Du kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang
Du kan beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang
Du kan beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang

Ny rubrik

1
2
3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: