Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Galaxens BAIO-planering vecka 5

Skapad 2020-01-28 15:18 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Hållbar utveckling

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

Vi samtalar och diskuterar kring hur och varför vi sorterar olika material i vår omgivning så som papper, plast och mat. Vi använder även återbruksmaterial i form av kartonger till att gemensamt skapa en rymdraket.

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Vi vill att barnen får en förståelse för vart papper kommer ifrån och varför vi inte ska använda oss av mer papper än vad vi behöver. Vi vill även att barnen ska få en förståelse för varför vi ska sortera plast samt även hur vi kan minska matsvinnet och vad som händer med maten när man sorterar. Vi vill även uppmuntra barnen till att använda sig av olika återbruksmaterial, oavsett om det tillexempel gäller att skapa nya intressanta lekmöjligheter eller om det är att använda sig av papper från sorteringen när man ritar. 

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Kreativa förmågan, förmågan att sortera och upptäcka materials olika likheter och olikheter, samarbeta samt respekt för vår natur. 

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen får tillsammans måla olika kärl där vi kan sortera papper, plast och mat. De får även vara med och samarbeta och tillsammans skapa en raket av återvinningsmaterial.

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?:

-Vart kommer papper, mat och plast ifrån?

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?:

-Vad tror ni händer om vi använder mer papper än vad vi behöver?

-Vad tror ni händer med maten som vi sorterar?

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

- Vad kan vi i fortsättningen göra för att minska papperssvinn, matsvinn och plastsvinn?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: