Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rytmik

Skapad 2020-01-28 15:33 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
I musik och rytmik vill vi skapa ett intresse för barnen att sjunga, spela instrument och använda sin kropp.

Innehåll

I musik och rytmik vill vi skapa ett intresse för barnen att sjunga, spela instrument och använda sin kropp. Vi kommer att använda oss av en ny namnsång under våren och utforska instrumentens olika klanger mer djupgående. Vi kommer också att även denna termin använda oss av en spelkarta med nya utmaningar och eget skapande. Vi kommer även att använda oss av de danskort vi i höstas introducerade och barnen kommer ges möjlighet att skapa en egen dans med hjälp av dessa. Vi kommer vid varje tillfälle att avsluta med avslappning. 

 

Våra mål med är att:

- fungera i grupp

- att utveckla sin kompetens kring att leka tillsammans med andra barn

- att våga delta och tro på sin egna kompetens

- att träna turtagning

- att kunna lyssna på andra barn och ta del av allas olika uppfattningar

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: