Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande med digitala verktyg

Skapad 2020-01-28 15:33 i Kristinebergskolan Oskarshamn
En planering för arbete med låtskapande med hjälp av digitala hjälpmedel på högstadiet.
Grundskola 7 – 9 Musik
Under det här arbetsområdet ska du jobba med digitalt musikskapande i verktyget Soundtrap. Du ska göra egna loopar med hjälp av midi.

Innehåll

Arbetsområde

Du får arbeta med det digitala webbaserade musikprogrammet Soundtrap.Du bygger stegvis en komposition med 4 takter som innehåller; slagverkstämma, ackordstämma, basstämma och melodistämma.

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du arbetar enskilt med ditt musikaliska skapande där du prövar och omprövar din komposition. Du arbetar på din Chromebook. Du jobbar själv och följer instruktionsvideos som finns i classroom.

Bedömningar

Du bedöms utifrån hur du har använt de olika musikaliska byggstenarna när du format din musikaliska komposition utifrån de givna instruktionerna och dina egna idéer. Du kommer även att bedömas på hur du lyckats få ihop dina harmonier genom de ackordföljder du valt samt hur mycket du har prövat och omprövat i din komposition.

För högre betyg ska du använda rytmiserat ackordkomp eller brutna ackord samt fill in tillägg på slagverksstämman.

Uppgifter

 • Beats & tracks inlämning senast v.8 vt-20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: