Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nätverkssäkerhet

Skapad 2020-01-28 15:44 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Nätverksteknik
Vad är IT-säkerhet? Hur säkrar man ett nätverk? Kan man göra en switch säker? Har filsäkerhet med nätverkssäkerhet att göra?

Innehåll

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.

Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument. Eleven utför i samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven bygger också i samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar. Dessutom utför eleven i samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar i samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven ger i samråd med handledare enkla råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.

Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven ger efter samråd med handledare råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.

Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med säkerhet systemlösningar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är gott med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven ger efter samråd med handledare avancerade råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser

Näv
Nätverkssäkerhet

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Val av mjukvara respektive hårdvara.
Jag kan med hjälp av handledare välja rätt hård- resp mjukvara för den aktuella situationen.
Programvaror för styrning och övervakning av nättrafik.
Jag använder och förstår ett enkelt övervakningsprogram utan hjälp. Jag kan med handledning lägga till och ta bort objekt för övervakning.
Jag använder och förstår styrnings- och övervakningsprogram. Jag lägger självständigt till nya objekt och konfigurerar dem för larm.
Jag använder och förstår styrnings- och övervakningsprogram. Jag lägger självständigt till nya objekt och konfigurerar dem för larm. Jag kan välja lämpligt program för en given situation och nätverksstruktur.
Produktutvärdering och hur man utvärderar program för högsta säkerhet
Anslutningar med VPN (Virtual Private Network) eller liknande teknologier.
Jag kan med hjälp ansluta mig till ett externt nätverk med hjälp av en VPN-funktion.
Jag kan med hjälp installera och konfigurera en VPN-förbindelse och därefter ansluta mig själv eller andra.
Jag kan självständigt installera och konfigurera en VPN-förbindelse och därefter ansluta mig själv eller andra.
TCP (Transmission Control Protocol) och olika portar.
Jag har grundläggande förståelse för hur TCP arbetar och fungerar.
Jag har god förståelse för hur TCP och UDP arbetar och fungerar, samt förståelse för vad portar är och hur de samverkar med TCP och UDP.
Säkerhetsrisker i nätverk
Jag har grundläggande förståelse för vilka olika typer av risker som ett nätverk kan utsättas för.
Säkerhetspolicy och incidenthantering
Identifikationssystem för inloggning.
Jag har grundläggande förståelse för vilka typer för inloggning det finns i ett nätverksbaserat system
Jag kan med handledning upprätta ett grundläggande skydd för ett nätverksbaserat system.
Installation och konfigurering av brandväggar för hårdvara och mjukvara.
Virusskydd och internetrelaterade säkerhetshot.
Kryptering och internetrelaterade säkerhetshot
NAT (Network Address Translation) och hur adressöversättning kan skydda eller styra åtkomst till klienter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: