Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåmesens aktionsforskning vt 2020

Skapad 2020-01-28 15:46 i Kristinedal Stenungsund
Förskola
Hur kan vi utveckla vår matematikundervisning utomhus?

Innehåll

Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

•förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

•förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

•ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill ge barnen större kunskap och ökad förståelse för olika matematiska begrepp. Exempelvis färger, geometriska former, ett till ett-principen.

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur kan vi utveckla vår matematikundervisning utomhus?

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Matematik och språk

 

3.Hur gör vi?  

Process

Planera och motivera aktion

Vi kommer att börja med att genomföra en planerad matematisk undervisningsaktivitet en gång i veckan. Denna aktivitet planerar vi att göra när vi är iväg på utflykt. 
Vi kommer även göra aktioner/tillfällen med matematikundervisning när vi är utomhus på vår gård. Då låter vi barnens intressen styra aktiviteten från gång till gång.

 

Resonera kring valda verktyg i processen

Vi kommer att använda oss av olika material i matematikundervisningen. Både sådant som vi tar med oss ifrån förskolan men även material som vi hittar ute i naturen.

Vi kommer att dokumentera med kort och barnens ord. Detta sätter vi upp på väggen i hallen samt i barnens dokumentationspärm som också finns tillgänglig i hallen.

 

Barn är kreativa aktörer i sitt eget och andras lärande och de utvecklar handlingsstrategier inom matematikområdet redan i åldrarna ett till tre år. Därför bör det finnas lämpligt material som stimulerar barns matematiklärande i handling. Reis synliggör i sin avhandling ”Att ordna, från ordning till ordning” hur barn utvecklar sitt matematiklärande i handling, matematiserandet, och hur förskolans pedagoger påverkar och kan medverka till denna utveckling. Skolverket.se, Att ordna, från ordning till ordning

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: