Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En meter bräda

Skapad 2020-01-28 16:30 i Svärdsjöskolan Falun
Skapa något av en meter bräda.
Grundskola 6 Slöjd

I detta arbete kommer du få öva på olika tekniker innan du sätter igång med utmaningen. (Olika sammansättningar, sågning, slipning, ytbehandling).

Utmaningen består i att du skall skapa något av max en meter bräda. Du kommer själv få planera, genomför, motivera ditt arbetssätt, utvärdera ditt arbete.

Dokumentera ditt arbete.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Efter avslutat arbete skall du kunna:

- sätta samman trä på olika sätt

- använda verktyg och maskiner på ett säkert sätt och med större säkerhet

- dokumentera din process

- förstå vad det innebär att - reflektera över sin process och sitt arbete, och - motivera dina val

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer:

- med vilken kvalite du gör dina sammansättningar

- eget ideer och planering

- hur säker du är med maskiner och verktyg

- reflektion och dokumentation

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet startar: 13 sept

Arbetet avslutas: 25 okt

= 6 lektionstillfällen varav 70 min per lektion.

De två första lektionerna kommer ni jobba intensivt med teknikerna, under denna tid skall ni fundera över vad ni vill göra för arbete. Den tredje lektionen startar ni med ert arbete och då skall ni redan ha bestämt vad ni skall göra, så att ni kan starta framställamed en gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: