Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati

Skapad 2020-01-28 16:59 i Förskolan Furustugan Östhammar
Jämställdhetsplanering Empati
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål

Vi repeterar målen från i höstas när vi jobbade mycket med empati:

 • Att barnen ska få möjlighet att lära sig att känna igen olika känslouttryck - Glad, Ledsen, Arg och Rädd.
 • Att barnen ska få ta del av strategier för att lösa konflikter.
 • Att barnen ska få prata om hur man är en bra kompis.

 

Aktivitet

 • Vi kommer via litteratur och boksamtal utmana ämnet och reflektera tillsammans med barnen.
 • Vi gör en kompissol tillsammans med barnen.
 • Vi jobbar kontinuerligt med kompisböckerna och barnkonventionens material.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi jobbar utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Vi fokuserar i vårt årshjul på barnens sociala och emotionella utveckling i början av en termin - augusti och september. Därför använder vi den kommunövergripande jämställdhetsplanering för tema empati för att repetera mycket av det vi gjorde i höstas. 

Arbetet med empati sker kontinuerligt och uppmärksammas tillsammans i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade aktiviteter. Genom lyhörda och närvarande pedagoger kan vi i de dagliga situationerna tillsammans med barnen identifiera känslor och reflektera över dem. Ge redskap att kunna identifiera och förstå olika känslor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: