Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul Matematik VT 20 Blåklockan

Skapad 2020-01-28 17:15 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Mål från Lpfö 18: Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Förståelse för rum,tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning,tal,mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta. Syfte: Vi ska lyfta matematik i vår vardag, att göra matematik spännande och intressant. Att få en första förståelse att matematik finns överallt runtomkring oss.

Innehåll

 planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

 

 

 

Var är vi? Vi utforskar olika matematiska begrepp, vi sjunger sånger där matematik finns med. Vi räknar och sorterar. Vi konsentrerar oss på  siffrorna 1-5. Vi använder olika mönster. Vi utforskar formarna Triangel, Kvadrat, Cirkel och Rektangel. Vi använder leken som en del i vår undervisning av matematik. I samlingen räknar vi alla barn, frukten benämner vi med fjärdedel, halv och hel. När vi "plockar upp Leksaker" så sorterar vi.

 

 

Vart ska vi? Vi fortsätter med olika begrepp som fjärdedel, halv, hel, på, under, över och bakom. vi benämner alla former  och begrepp med korrekt namn. Vi undervisar om det i vår vardag och i mindre grupper tex genom leken, vi går form promenader. Vi vill att barnen ska få utveckla en förförståelse av vardags matematik. Vi vill ge barnen en förståelse av enkla berepp och av matematiska former. Vi använder " städning av leksaker" till sorteringssituation.

 

 

Hur gör vi? Genom att vi har olika matematiska material som tex sagopåsar, sångpåsar, böcker, olika sorteringsmaterial, färg och formspel. Med våra olika "påsar" undervisar vi i olika begrepp som tex på, under, över, bakom. Matematik finns som en röd tråd i allt vi gör. Vi har räkneramsor på våra samlingar, bla räknar vi till tre innan vi börjar en sång. Vi räknar antal barn i samlingen. Vid fruktstunden benämner vi frukten i fjärdedel, halv, hel. I skogen benämner vi tex pinnar med kort och lång och mäter tillsammans. Vi spelar olika spel. Varje dag i vår verksamhet leker vi matematik. Vi tycker det är viktigt att göra det tillsammans med barnen, då det är en naturlig del av barns utveckling. Vi använder oss av våra rutin situationer som tex på och avklädning där vi benämner hur många strumpor vi sätter på mm.

 

 

 

Lärmiljöer/material? Vi har olika material som tex sorterings lådor, sagor som innehåller matematik, sångpåsar, former och siffror finns uppsatta på avdelningen. Vi har en föränderlig miljö som anpassas efter barnens behov.

 

 

(Utvärdering: (skrivs i rutan för reflektion och analys ).Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

 

(Hur blev det? (Skrivs i rutan för reflektion och analys).  Utvärdering, reflektion och analys . Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”?)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: