Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ljud, ögat och örat, åk6 vt-20

Skapad 2020-01-28 17:33 i Eklandaskolan Mölndals Stad
I det här arbetsområdet kommer du att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts och hur några synvillor uppstår. Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.
Grundskola 6 Biologi Fysik
I det här arbetsområdet kommer du att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Vi kommer också att ta reda på vad ljud är och hur det uppstår Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar samt hörseln och örats delar.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2019/20   Årskurs 6     Tidsperiod  v.3-6

Arbetsområde: Ljus och ögat. Ljud och örat

Mål och riktlinjer

Se koppling till läroplanen nedan                                                                                                                                                     

Syfte

Se läroplanen nedan

 

Centralt innehåll 

Se läroplanen nedan

Kunskapskrav och bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra och dokumentera experiment
 • beskriva någon eller några av ljusets egenskaper
 • beskriva ögats olika delar och hur det går till när vi ser
 • beskriva någon eller några av ljudets egenskaper
 • beskriva örats olika delar och  hur det går till när vi hör

 

Arbetssätt

 • Undersökningar (pararbete)
 • Genomgångar
 • Film
 • Diskussioner

Utvärdering/reflektion

Efter avslutat område kommer du att få redovisa dina kunskaper och utvärdera både arbetsområdet och ditt eget arbete.

Bedömningen kommer att visas i  bedömningsmatriserna för biologi och fysik

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: