Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan - Argumenterande text åk 6

Skapad 2020-01-28 17:48 i Hälsingbergsskolan Falun
Argumenterande text/debattartiklar
Grundskola 6 Svenska
Om man vill förändra någonting på skolan, hemma eller i samhället så är det bra att kunna argumentera för sin åsikt. I en debattartikel kan du ta ställning i en fråga och försöka övertyga andra om genom tydliga argument. Under detta avsnitt kommer vi att läsa olika debattartiklar och även skriva en egen.

Innehåll

Mål

Läsa

 • Urskilja artikelns struktur
 • Hitta tes och argument
 • Se hur skribenten möter motståndares argument
 • Resonera om skribentens avsikt med artikeln

Skriva

 • Planera och skriva en debattartikel
 • Formulera en tes
 • Formulera argument uppbyggda på fakta som stödjer tesen
 • Formulera ett motargument
 • Använda referatmarkörer och bindeord
 • Skriva och stava rätt

Lektioner

Vi kommer att utgå från boken "Klara svenskan", även titta på kortare filmer om debatter.

Efter att eleverna har planerat sin text får de skriva den förhand. Eleverna läser sina texter för varandra och utvecklar dem efter respons från såväl kamrater som lärare. När de känner sig nöjda lämnas texten in för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

E
C
A
Läsa
Att du kan läsa argumenterande texter med flyt bedöms.
 • Sv  4-6
Du kan med flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Att du kan besvara olika läsförståelsefrågor, sammanfatta och kommentera innehållet i argumenterande texter med hjälp av lässtrategier.
 • Sv  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och diskutera
Att du är aktiv och diskuterar texterna i mindre grupper samt i helklass.
 • Sv  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Att du kan skriva en begriplig argumenterande texter med en röd tråd.
 • Sv  4-6
Du kan skriva argumenterande texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Hur du stavar, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Använda och ge respons
Du kan läsa andras argumenterande texter och berättar för dem hur de kan förbättras samt tar åt dig den respons du själv får.
 • Sv  4-6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: