Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion åk 5

Skapad 2020-01-28 18:10 i Främbyskolan Falun
Pedagogisk planering för NTA- Rörelse och konstruktion under 2016.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Rörelse och konstruktion

Innehåll

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att: 

Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

Använda slutsatser av undersökningar till att utveckla och förbättra en konstruktion.

Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier.

Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon.

Genom att:

 • Rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Dokumentera
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Det här ska du kunna när du är klar:

 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:


 • Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter.
  Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
  Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
  Resonera på olika sätt som man kan driva ett fordon framåt.
  Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt.
  Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier.
  Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt.
  Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion: Fysik och teknik

Fysik:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Dokumentation
Du gör en enkel dokumentation där du använder ett vardagligt språk när du förklarar hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning. Ibland är dina förklaringar ej helt korrekta.
Du gör en välutvecklad dokumentation där du till stor del använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Du behöver utveckla ditt sätt att förklara vad du har kommit fram till och du behöver dokumentera tydligare
Begrepp
Du använder ett vardagligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet och ibland blir inte dina förklaringar fullständiga eller helt korrekta.
Du använder till stor del ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet. Dina förklaringar är mesta dels fullständiga och korrekta.
Du behöver lära dig fler begrepp och använda dem i rätt sammanhang.

Teknik

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Arbetsprocess
Under de olika uppdragen får du möjlighet att visa hur självständig du är i din arbetsprocess.
Du behöver ibland hjälp och handledning under arbetets gång men kan mesta dels ta egna beslut som för arbetet framåt.
Du arbetar självständigt och leder med lite handledning ditt arbete framåt.
Du behöver mycket hjälp i ditt arbete.
Konstruktion
Du bygger ett fordon som delvis uppnår kraven.
Du bygger ett fordon som uppfyller alla kraven.
Du behöver hjälp att hitta lösningar för att konstruera ditt fordon.
Arbetsprocess
Under uppdragen får du möjlighet att visa hur du systematiskt prövar och omprövar ditt fordons konstruktion för att uppnå kraven.
Du testar dig fram när du bygger ditt fordon utan någon tydlig plan men du kan med handledning förklara hur du tänkt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan med viss handledning redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Du behöver mycket stöd för att komma vidare i din process.

Samarbete -

Räknas inte in i kunskapsbedömningen av ämnena fysik och teknik
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Arbete tillsammans
Du kan arbeta tillsammans med din kamrat men du tappar ibland fokus. När du behåller fokus samarbetar du bra.
Du arbetar tillsammans med din kamrat på ett bra sätt. Du visar att du kan samarbeta.
Du behöver träna på att arbeta tillsammans med andra och hålla fokus på ert arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: