Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt åk 9: Skriv skräck!

Skapad 2020-01-28 18:14 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Att blir skrämd, att få känna starka känslor, att få fly sin trygga verklighet - ja skräcklitteraturen fyller flera funktioner och är inget nytt fenomen. Skräcklitteratur speglar våra rädslor för det okända, för det som döljer sig i mörkret, för det vi inte kan förklara och förstå. Fram till sportlovet kommer vi att arbeta med skräckgenren. Temat landar i att du som elev kommer att få skriven en egen skräcknovell.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

- Få kännedom om skräckgenren och dess historiska sammanhang. Vi gör nedslag i litteraturhistorien om romantiken.

- Hur man skriver en skräcknovell.

- Särskilt fokus ligger på gestaltning och hur inlevelse kan skapas i berättandet.

- Hur man ger och tar emot respons för att bearbeta texter.

 

Hur ska vi arbeta?

 

- Vi läser tillsammans och diskuterar en skräcknovell. 

- Vi lär oss om romantiken som litteraturhistorisk epok.

- Vi gör skrivövningar med fokus på gestaltning.

- Vi övar på att skriva en inledning i grupp.

 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

  Den avslutande novelluppgiften ger dig möjlighet att styra över innehåll. Om du vill vara ännu mer kreativ, kan du skapa en uppläst version av din novell där du lägger till ljudeffekter i berättandet.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 

Genom skrivövningar på lektionstid och i din skräcknovell, visar du din skrivförmåga. 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

-          Se Google: Kalender och Classroom 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska vt åk 9: Skriv skräck!

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: