Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-01-28 18:46 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Pp för läsförståelse utifrån läromedlet "Läsförståelse" från Adastra samt andra texter där eleverna antingen lyssnar eller läser själva.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde ska vi arbeta med läsförståelse. Vi ska träna på att läsa olika sorters texter och på att använda olika strategier

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • läsa och förstå olika sorters texter
 • att sammanfatta texter
 • återberätta texter
 • tolka och sedan föra resonemang om olika texters budskap

Hur vi ska arbeta med området: 

Vi kommer att träna på att läsa olika texter och vi kommer att prata om vilka strategier vi ska använda när vi läser texterna.  

Jag kommer att bedöma hur du:

 • förstår textens innehåll
 • redogör för textens innehåll
 • uttrycker dina åsikter i gemensamma diskussioner 
 • tar del av andras åsikter

Hur det ska bedömas:

Jag kommer att se på hur du:

 • svarar på frågor kring texters innehåll
 • deltar i diskussioner om texter
 • återberättar texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsförståelse

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Sammanfatta
Du kan sammanfatta något från en text du hört eller läst.
Du kan sammanfatta det mesta som är viktigt i det du hört eller läst.
Du kan sammanfatta det viktiga av det du läst eller hört.
Återberätta
Du kan återberätta en del av vad du läst eller hört.
Du kan återberätta en del av det du hört eller läst, i kronologisk ordning.
Du kan noggrant återberätta det du läst eller hört i kronologisk ordning.
Svara på frågor utifrån vad du läst eller hört.
Du hittar svaren på några direkta frågor.
Du hittar svaren på de direkta frågorna, och några av de som står mellan raderna.
Du hittar svaren på de direkta frågorna och på de flesta som står "mellan raderna".
Tolka och dra slutsatser
Du visar att du kan fundera vidare kring texten och uttrycker dina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Du visar att du kan fundera vidare kring texten och uttrycker dina egna tankar och åsikter om textens budskap. Du motiverar delar av ditt resonemang med exempel från texten
Du visar att du kan fundera vidare kring texten och uttrycker dina egna tankar och åsikter om textens budskap. Du motiverar ditt resonemang med exempel från texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: