Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad förr och nu samt ditt närområde-

Skapad 2020-01-28 19:21 i Getingeskolan gr Halmstad
Utforska Halmstad förr och nu , samt närområdet där du bor.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen Bild
Halmstad förr och nu. Samt utforska ditt närområde där du bor.

Innehåll

 

Planering under vecka  5 - 14 i Samhällsorienterande ämnen, bild och svenska.                  

Du kommer att:

Få ta del av skildringar av livet förr och nu genom olika litteratur, berättelser och faktafilm.

Läsa och lyssna på olika faktatexter och berättelser om Halmstad förr och nu. 

Söka fakta om ditt närområde där du bor.

Dokumentera med din Ipad och skriva texter i Word eller Symwriter.

Gå på fältstudier i närområdet och besöka Halmstad.

Studiebesök på Halmstad Länsmuseum,  Halmstad stadsbibliotek, Övraby kyrkoruin Halmstad slott Norre Katts park Picassoparken, Galgberget och Hallandsgården. 

Gå på konstvandring i Halmstad.

Få ta del  av några konstnärer, deras konst Halmstadgruppen.

Arbeta med kartor och namnge kända platser i Halmstad.

Måla, modellering, fotografera och använda olika penslar  samt tekniker för bildframställning.

Redovisa för klassen om ditt närområde.

 

Lycka till Anki  och Louise

 

                                                                         

 

        

 

                                                 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-6
 • Några inhemska konstnärer och deras verk.
  Bl  1-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: